Labor social

La nostra labor social es centra en la integració laboral dels persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

La plantilla de Verdisseny compta amb un alt percentatge de persones en aquesta situació amb el que els oferim una oportunitat d’introduir-se en el món laboral.

 

Labor social

Verdisseny és un dels Centres Especials de Treball que formen Grupo Osga. Aquest grup empresarial va començar a treballar en el sector de Facility Services en 1998. La nostra política empresarial i els nostres valors ens han portat a experimentar un creixement continu, convertint-nos en una de les empreses referents d’aquest sector en l’àmbit nacional.

 Tenim una gran agilitat a l’hora d’adaptar-nos a les noves necessitats que sorgeixen en els serveis que oferim. D’aquesta manera treballem mà a mà amb els nostres clients per millorar els resultats d’aquests serveis.

La millora contínua és el nostre gran objectiu, no ens conformem amb oferir bons resultats sinó que a més treballem per oferir els nostres serveis actualitzant procediments i eines.

Logo Grupo Osga