Manipulats de cartonatges

Oferim serveis de manipulats i manufactures dins del procés productiu per als nostres clients. Permetem així que centre els seus esforços en les àrees estratègiques que constitueixen la seva àrea d’especialització.

Manipulado de cartonaje